niemoc

  szkice

  mgnienie

  w słowach

  niepewność

  kwiaty

  mamie

  

 

 

Poezja, która wymaga skupienia i wejścia w jej świat, jak wchodzi się w las, by błądzić, ale w końcu zawsze znajdujemy drogę powrotu...

Poezja – sztuka, Sztuka i jeszcze raz sztuka skondensowanej formy pisanej-lirycznej.
Poezja jest wielką i niezaprzeczalnie ważną w życiu każdego człowieka dziedziną sztuki, sprawiającą, że nawet na małego żuczka zaczynamy patrzeć z dużą dozą miłości i zrozumienia dla jego żywota, jednak - paradoksalnie - czytelnictwo tomików poezji pełza w pobliżu progu błędu statystycznego, nie jest to zatem dobra forma zarobkowania.

Wyjątkiem jest przypadek, gdy jesteśmy homoseksualnym murzynem, walczymy o prawa kobiet w Katarze i byliśmy za młodu molestowani przez księdza - satanistę; wtedy mamy szansę na nagrodę Nobla. W innych wypadkach lepiej będzie zatrudnić się na budowie.

Poezja dzieli się na dobrą i do kitu, chociaż nikt nigdy nie zdefiniował jaka do której kategorii należy, wiadomo jedynie, że Mickiewicz jest dobry. Od tysiąca lat o definicje prawdziwej poezji walczą ze sobą trzy szkoły, jedna klasycystyczna, jedna awangardowa i jedna mająca wszystko w dupie. Czasami dochodzi czwarta, próbująca wszystko wymieszać, ale i tak jej przedstawiciele kończą w awangardzie bądź jako kontrowersyjna sztuka współczesna.

Tyle mówi nonsensopedia, ale warto jednak zauważyć, że poezja, której muzą była grecka bogini Erato, to szerszy format kultury, to ogół wszystkich dzieł literatury pięknej. Utożsamienie wszystkich dzieł literatury pięknej z poezją wynikało z tego, że większość utworów literackich pisana była mową wiązaną, a dzieła pisane prozą cenione były niżej. Niestety, poezja współczesna zeszła niżej ścigając się z awangardą, w której dominują uwstecznienia typu  „Kreując śliwki wyrozumiałe pośród wszeteczności”, której sens pojmuje tylko sam Wielki Twórca.

Zatem bez przesady oraz jakiejkolwiek nadziei na zrozumienie kaligrafuję na stronach niniejszych utwory własne powstałe celowo, duchowo, a najczęściej całkiem przypadkowo...

                                                       

  LISTY                             WIDEOTEKA                               GALERIA                             ARCHIWUM